Prethodna anketa | Internet Monitor | Sve ankete | Sljedeća anketa

Da možete birati, biste li izdvajali novac za financiranje crkve?

Ne možete sudjelovati u anketi koja nije aktivna.

Ne2.527 glasova88.73%88.73%
Da321 glasova11.27%11.27%
Ukupno glasova: 2848

NAPOMENA: Brišu se komentari koji nemaju veze s temom ankete, komentari ispisani velikim slovima, vulgarnosti, vrijeđanja na osobnoj, nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi.