• 07.12.2017. (14:54)

    Sivi prah

    Cement, materijal koji je izgradio moderni svijet, sada ga uništava

    Cement je materijal koji je izgradio prvu modernu civilizaciju 125. godine pr. Kr., a isti se koristi i danas samo u mnogo većim količinama. Godišnje se potroši više od 4,2 bilijuna sivog praha. No problem je što kilogram cementa ispušta preko 0,5 kilograma ugljičnog dioksida u atmosferu, odnosno zaslužan je za 5% globalnih emisija, što je više nego što zagađuju zrakoplovi. Quartz

  • Slične vijesti

  • Slične vijesti