Srijeda, 09.06.1999.

Tagovi: Gledišta

  • 10:31

Dva »ključa« za crkveni brak?

Piše: Marijana Matković

ZAGREB – Od 1. srpnja brak sklopljen u crkvi imat će građanskopravne posljedice, no samo ako je riječ o vjerskoj zajednici koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose. U ovome trenutku to je samo Katolička crkva, pa zaljubljene valja upozoriti da njihova ljubav neće imati iste »posljedice«, ako su se na nju zavjetovali pred, primjerice, pravoslavnim ili budističkim svećenikom.

Oni koji brak sklope pred svećenicima u vjerskim zajednicama koje nemaju ugovor s državom, ako žele njegovu građanskopravnu potvrdu (iz koje proizlazi pravo nasljeđivanja ili podjele imovine u slučaju razvoda), morat će ga, ipak, potvrditi i pred matičarem. Upravo je to bio jedan od razloga zbog kojega je u vrijeme donošenja zakona bilo primjedbi o tome da građane različitih vjera dovodi u nejednaki položaj.

»U Hrvatskoj je ipak najveći broj katolika, pa je ugovor, koji je potpisan s Vatikanom, odgovor na zahtjeve većine stanovnika. Ugovori s ostalim konfesijama još uvijek nisu potpisani, no to je stvar diplomacije«, odgovorio je u razgovoru za Vjesnik na te tvrdnje pomoćnik ministra rada socijalne skrbi Marijan Pokrajčić, naglasivši da potpisivanje takvih ugovora ovisi i o njihovoj inicijativi.

Inače, ni vjernici Katoličke crkve posjeta matičaru nisu potpuno oslobođeni, jer se brak u crkvi može sklopiti samo uz njegovu potvrdu da su ispunjene sve pretpostavke. Uz godine starosti (brak, naime, ne mogu sklopiti osobe mlađe od 18 godina, osim uz sudsku dozvolu), to je, naravno, potvrda da mladenci već nisu u (nekom drugom) braku, kao i to da razumiju sve obveze i posljedice koje proizlaze iz bračnoga odnosa.

Matičar je, saznajemo, mladence dužan upozoriti i na to da imaju mogućnost sklapanja predbračnog ugovora o podjeli imovine u slučaju razvoda, kao i savjetovati im da prije sklapanja braka posjete bračno savjetovalište. Tako će mladenci prije sklapanja braka u crkvi morati pribaviti potvrdu o tome da ispunjavaju uvjete za brak, a nakon što se vjenčanje obavi, svećenik je najkasnije u roku od pet dana dužan o tome obavijestiti matičara, kako bi brak bio upisan u matičnu knjigu vjenčanih, saznajemo u Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

U slučaju razvoda, ako prije braka nije potpisan drukčiji ugovor, imovina koju su bračni drugovi zajednički steklik dijeli se popola, dok je ono što su »unijeli« u brak, ili naslijedili u međuvremenu, osobna imovina. Ta imovina ne podliježe podjeli. Autorsko djelo, primjerice slika, osobna je imovina, odnosno vlasništvo samo onog bračnog partnera koji ga je stvorio.

U slučaju razvoda, autorsko djelo, tako, ne podliježe podjeli imovine. No, u slučaju prodaje autorskoga prava, novac je bračna stečevina koju bračni partneri dijele. Jednako je i dobitkom na lutriji. Naravno, kao dosad, zahtjevom za razvod braka sudovima rješavaju se samo njegove građanskopravne posljedice.

Izvor: Vjesnik