• 07.01.2017. (19:14)

    Da je vratiti vrijeme

    Kako izbjeći kajanje?

    Ljudi osjećaju žaljenje na dva načina, žale za nečim što nisu napravili (što je najteže preboljeti) ili žale što nisu postupili drukčije. Najčešće se žali za ljubavima, obitelji ili karijeri. Business Insider donosi nekoliko dirljivih priča o kajanju. Tuga žene koja nije nikada imala djecu, sina koji nije imao dobar odnos s majkom ili muškarca koji žali zbog loših odabira u ljubavi.

  • Slične vijesti

  • Slične vijesti