• 14.09.2017. (07:53)

  Opekli se već jednom

  Krediti u Hrvatskoj nikad jeftiniji, ali velike potražnje – nema

  Krediti u Hrvatskoj trenutačno su najpovoljniji u dva posljednja desetljeća, jer kamate nikad nisu bile niže. Banke trenutačno odobravaju nove stambene kredite uz prosječne kamate od 4,16 posto, što je upola jefitnije nego prije 15 godina, a i 2012 su se krediti odobravali uz više od 6% kamata. Razdoblje niskih kamata može potrajati sljedećih godinu dana do dvije, procijenila je Hrvatska udruga banaka. Unatoč jeftinijim kreditima velike potražnje nema, ni među građanima ni među poduzećima, piše Novi list.

 • Slične vijesti

  18.01. (22:35)

  Tri frtalja kruha

  Banke sve teže daju kredite građanima – ne mogu ovršiti cijelu plaću

  Poslovne banke od početka ove godine češće odbijaju klijente koji traže kredit, a HNB objašnjava da je prošle godine promijenjen Ovršni zakon u korist dužnika pa se, u slučaju poteškoća s otplatom, građanima s plaćom manjom od prosjeka (5.960 kuna) ne može više ovršiti tri četvrtine plaće, nego jedna četvrtina. Novom listu iz poslovnih banaka potvrđuju da će se primjenom novih zakonskih propisa smanjiti kreditna sposobnost pojedinih potrošača, posebno onih s primanjima manjim od prosječne plaće. Računica je npr. da ako je plaća nekome 5.200 kuna, zaštićeni dio je 3.900 kuna, a iznos koji se smatra slobodnim iznosi 1.300 kuna itd.

  29.11.2017. (12:22)

  Jedna cigla besplatno

  Pojeftinili stambeni krediti, niže rate u veljači

  U trećem tromjesečju za između 0,07 i 0,16 postotnih bodova pala je Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS), koju dio banaka u Hrvatskoj koristi kao promjenjiv parametar na postojeće i nove kredite građanima. NRS je pao u prosjeku za 0,07 do 0,10 postotnih bodova za kune i za 0,13 do 0,16 za eure u odnosu na prethodno tromjesečje. Kod kredita banaka koje primjenjuju NRS najnovija promjena bit će vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u veljači iduće godine. T-Portal

  27.09.2017. (06:04)

  100 posto

  HNB objavio listu svih kredita

  HNB je napravio usporednu listu svih kredita koje nude banke u Hrvatskoj (ovdje lista). Pregled ponude banaka je po svim glavnim kreditima, pa po bankama, a može se pretraživati po različitim kriterijima. Guverner je najavio da će HNB na proljeće objaviti i pregled naknada koje banke naplaćuju za svoje pojedine poslove, prvenstveno u platnom prometu. HRT

  26.09.2017. (17:02)

  Promjenjivo vrijeme

  HNB bankama: Ponudite klijentima fiksne kamatne stope, bez naknade

  Oko 90% kredita kućanstava nezaštićeno je od valutnog rizika, 67% kredita imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu, s kako bi smanjio kamatne rizike HNB je objavio šest preporuka bankama:
  1. da što prije u pisanom obliku klijentima ponude ugovaranje fiksne kamatne stope
  2. da im pritom daju usporedne otplatne planove kako bi stekli jasan uvid
  3. da ne zaračunavaju naknade pri izmjeni tih ugovora
  4. da ne naplaćuju naknadu za prijevremene otplate kredita
  5. da pri izmjeni ugovora ponude visinu kamatne stope sukladnu onoj koju trenutačno nude, koja bitno ne odstupa od prosječne kamatne stope na tržištu
  6. da za potrebe odobravanja novih kredita prošire ponudu kredita s fiksnim kamatnim stopama te da pri ugovaranju takvih kredita ne ugovaraju naknadu za prijevremenu otplatu kredita. HRT

  07.09.2017. (08:26)

  Krpanje novčanika

  Krediti: Raste samo broj onih za "snalaženje", nenamjenskih

  Krajem srpnja ukupni krediti u Hrvatskoj iznosili su 254,9 milijardi kuna, što je 3,3% ili 8,6 milijardi manje nego u istom lanjskom mjesecu, čime je nastavljen dugogodišnji trend smanjenja kredita na godišnjoj razini. Gotovinski nenamjenski krediti i dalje ostaju jedina kategorija kredita kućanstvima koja već dulje vrijeme bilježi rast. Seebiz

  26.06.2017. (07:16)

  Fiks ideja

  Od 1. kolovoza banke moraju nuditi kredite s fiksnim kamatama

  HNB je donio odluku da su banke od 1. kolovoza za nove kredite dužne klijentima ponuditi opciju fiksne kamatne stope, a ako ih u ponudi nemaju moraju klijentu dati listu kreditora koji ih nude i po kojim uvjetima. Ovo je proširenje ranije odluke kojom su banke klijentima morale ponuditi i kredite u kunama. Inače, dvije trećine svih kredita koje vraćaju kućanstva vezano je uz promjenjivu kamatu, a kod stambenih kredita to je 75%. Poslovni

  22.06.2017. (08:53)

  Vratim ti sutra

  Trećina javnog duga u kreditima

  U odnosu na druge članice EU-a, Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom domaćeg kapitala u ukupnom javnom dugu. Hrvatska je dužna čak 62,4 posto ukupnog javnog duga domaćim bankama i obveznim mirovinskim fondovima, za razliku od, recimo, Njemačke, koja ima jednak broj domaćih i stranih ulagača. Hrvatska je jedina zemlja Unije u kojoj nefinancijski sektor nije uložio ni kune u javni dug. Isto tako, 35 posto javnog duga u Hrvatskoj čine krediti, dok je europski prosjek tek 15 posto. Večernji

  20.06.2017. (10:49)

  Rob svog novca

  Krediti stanovništvu porasli na 117 milijardi kuna, sve su više u kunama

  Ukupni krediti stanovništvu krajem travnja su iznosili 117,99 milijardi kuna, što je 765 milijuna ili 0,7% više nego mjesec prije, dok su na godišnjoj razini krediti stagnirali, nakon što su od srpnja 2015. neprestano padali. Nastavljen je rast kunskih kredita na koje sad otpada 44,1%, kao i istovremeno razduživanje u devizama. RBA procjenjuje da se proces razduživanja stanovništva primaknuo kraju, te da bi mogli početi rasti.

  07.04.2017. (05:10)

  Javila se država

  Zakon o stambenim kreditima: Veća prava potrošačima, stroža pravila bankama

  Banka će svom klijentu morati, jednom tijekom trajanja ugovornog odnosa, dopusiti konverziju kredita, i to bezuvjetno, stoji u prijedlogu zakona o potrošačkom stambenom kreditiranju kojeg je u četvrtak usvojila Vlada. Nadalje, od davanja obvezujuće ponude banka potrošaču mora ostaviti najmanje 15 dana za usporedbu ponuda, a kad sklopi ugovor potrošač ima pravo u roku od 14 dana od sklapanja ugovora o kreditu odustati od tog ugovora bez navođenja razloga. Zakon bi na snagu stupio 1. srpnja, a vrijedio bi za sve buduće ugovore o kreditu. HRT

 • Slične vijesti

  18.01. (22:35)

  Tri frtalja kruha

  Banke sve teže daju kredite građanima – ne mogu ovršiti cijelu plaću

  Poslovne banke od početka ove godine češće odbijaju klijente koji traže kredit, a HNB objašnjava da je prošle godine promijenjen Ovršni zakon u korist dužnika pa se, u slučaju poteškoća s otplatom, građanima s plaćom manjom od prosjeka (5.960 kuna) ne može više ovršiti tri četvrtine plaće, nego jedna četvrtina. Novom listu iz poslovnih banaka potvrđuju da će se primjenom novih zakonskih propisa smanjiti kreditna sposobnost pojedinih potrošača, posebno onih s primanjima manjim od prosječne plaće. Računica je npr. da ako je plaća nekome 5.200 kuna, zaštićeni dio je 3.900 kuna, a iznos koji se smatra slobodnim iznosi 1.300 kuna itd.

  29.11.2017. (12:22)

  Jedna cigla besplatno

  Pojeftinili stambeni krediti, niže rate u veljači

  U trećem tromjesečju za između 0,07 i 0,16 postotnih bodova pala je Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS), koju dio banaka u Hrvatskoj koristi kao promjenjiv parametar na postojeće i nove kredite građanima. NRS je pao u prosjeku za 0,07 do 0,10 postotnih bodova za kune i za 0,13 do 0,16 za eure u odnosu na prethodno tromjesečje. Kod kredita banaka koje primjenjuju NRS najnovija promjena bit će vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u veljači iduće godine. T-Portal

  28.11.2017. (16:08)

  Tvrtke se prestale razduživati i počele više investirati: U rujnu su ukupni krediti poduzećima za obrtna sredstva i investicije iznosili 66,4 milijarde kuna, što je za 620 milijuna ili 0,9 posto više nego u istom lanjskom mjesecu, prvi rast na godišnjoj razini od svibnja 2012.

  Iscrpnije...
  27.09.2017. (06:04)

  100 posto

  HNB objavio listu svih kredita

  HNB je napravio usporednu listu svih kredita koje nude banke u Hrvatskoj (ovdje lista). Pregled ponude banaka je po svim glavnim kreditima, pa po bankama, a može se pretraživati po različitim kriterijima. Guverner je najavio da će HNB na proljeće objaviti i pregled naknada koje banke naplaćuju za svoje pojedine poslove, prvenstveno u platnom prometu. HRT

  26.09.2017. (17:02)

  Promjenjivo vrijeme

  HNB bankama: Ponudite klijentima fiksne kamatne stope, bez naknade

  Oko 90% kredita kućanstava nezaštićeno je od valutnog rizika, 67% kredita imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu, s kako bi smanjio kamatne rizike HNB je objavio šest preporuka bankama:
  1. da što prije u pisanom obliku klijentima ponude ugovaranje fiksne kamatne stope
  2. da im pritom daju usporedne otplatne planove kako bi stekli jasan uvid
  3. da ne zaračunavaju naknade pri izmjeni tih ugovora
  4. da ne naplaćuju naknadu za prijevremene otplate kredita
  5. da pri izmjeni ugovora ponude visinu kamatne stope sukladnu onoj koju trenutačno nude, koja bitno ne odstupa od prosječne kamatne stope na tržištu
  6. da za potrebe odobravanja novih kredita prošire ponudu kredita s fiksnim kamatnim stopama te da pri ugovaranju takvih kredita ne ugovaraju naknadu za prijevremenu otplatu kredita. HRT

  07.09.2017. (08:26)

  Krpanje novčanika

  Krediti: Raste samo broj onih za "snalaženje", nenamjenskih

  Krajem srpnja ukupni krediti u Hrvatskoj iznosili su 254,9 milijardi kuna, što je 3,3% ili 8,6 milijardi manje nego u istom lanjskom mjesecu, čime je nastavljen dugogodišnji trend smanjenja kredita na godišnjoj razini. Gotovinski nenamjenski krediti i dalje ostaju jedina kategorija kredita kućanstvima koja već dulje vrijeme bilježi rast. Seebiz

  20.07.2017. (19:32)

  Građani se i dalje razdužuju, a krediti poduzećima rastu

  Iscrpnije...
  26.06.2017. (07:16)

  Fiks ideja

  Od 1. kolovoza banke moraju nuditi kredite s fiksnim kamatama

  HNB je donio odluku da su banke od 1. kolovoza za nove kredite dužne klijentima ponuditi opciju fiksne kamatne stope, a ako ih u ponudi nemaju moraju klijentu dati listu kreditora koji ih nude i po kojim uvjetima. Ovo je proširenje ranije odluke kojom su banke klijentima morale ponuditi i kredite u kunama. Inače, dvije trećine svih kredita koje vraćaju kućanstva vezano je uz promjenjivu kamatu, a kod stambenih kredita to je 75%. Poslovni

  22.06.2017. (08:53)

  Vratim ti sutra

  Trećina javnog duga u kreditima

  U odnosu na druge članice EU-a, Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom domaćeg kapitala u ukupnom javnom dugu. Hrvatska je dužna čak 62,4 posto ukupnog javnog duga domaćim bankama i obveznim mirovinskim fondovima, za razliku od, recimo, Njemačke, koja ima jednak broj domaćih i stranih ulagača. Hrvatska je jedina zemlja Unije u kojoj nefinancijski sektor nije uložio ni kune u javni dug. Isto tako, 35 posto javnog duga u Hrvatskoj čine krediti, dok je europski prosjek tek 15 posto. Večernji

  20.06.2017. (10:49)

  Rob svog novca

  Krediti stanovništvu porasli na 117 milijardi kuna, sve su više u kunama

  Ukupni krediti stanovništvu krajem travnja su iznosili 117,99 milijardi kuna, što je 765 milijuna ili 0,7% više nego mjesec prije, dok su na godišnjoj razini krediti stagnirali, nakon što su od srpnja 2015. neprestano padali. Nastavljen je rast kunskih kredita na koje sad otpada 44,1%, kao i istovremeno razduživanje u devizama. RBA procjenjuje da se proces razduživanja stanovništva primaknuo kraju, te da bi mogli početi rasti.