NASLOVNICA 
 
     

       
  UPUTE ZA PRIPREMU BANNERA    
 

(1) Boja pozadine

Kod izrade Flash bannera važno je paziti na to da se napravi "fiksna" boja pozadine. To znači da je nepoželjno korištenje globalne boje pozadine za cijeli Flash banner (ili scenu), već je nužno napraviti novi objekt oblika kakav je i Flash banner, te ga postaviti u layer koji se nalazi ispod svih dugih layera.

(2) Objekt

Vrlo je važno da se pri izradi bannera ne koristi tipičan princip izrade gumba, već se mora napraviti objekt („Graphic Symbol“) površine veće od površine bannera. Taj se objekt smješta u layer koji je pozicioniran iznad svih drugih layera, na objekt se primjenjuje transparencija (objekt mora biti providan), te se s „Properties palete“ tom objektu mijenja svojstvo u „Button“. Tek se tada primjenjuje MFAA clickTAG opisan u sljedećoj točki.

(3) MFAA ClickTAG

Za pripremanje .swf bannera prema MFAA specifikacijama morati ćete imati pristup originalnoj Flash datoteci (.FLA), odnosno source datoteci. U slučaju da nemate pristup .FLA datoteci, morat ćete zatražiti autore bannera da ga pripreme prema MFAA specifikacijama.

Na donjem primjeru prikazano je kako se hard-kodirano URL zamijenjuje s ActionScript varijablom "clickTAG".

on (release) {

getURL (clickTAG, "_blank");

}

VAŽNO!!!

clickTAG mora doslovce tako biti napisan jer se razlikuju mala i velika slova.

phpAdsNew će automatski dodijeliti Flash playeru (onaj koji je instaliran s browserom) ispravnu vrijednost za clickTAG ActionScript varijablu pri prikazivanju samog bannera. clickTAG ActionScript varijabla će sadržavati URL koji je potreban za praćenje klikova u automatski će preusmjeravati na URL koji mora biti specificiran u "Destination URL" polju na stranici " Banner properties". Odnosno uz banner svakako nam pošaljite i link na koji banner treba voditi.

 
     
 
Monitor i Forum d.o.o.
telefon: 091 4557771
e-mail: marketing@monitor.hr
web: www.monitor.hr