• 14.12.2018. (18:30)

    Njemačka je uvela treći spol – “različit”

    Odsada je moguća naknadna korekcija spola u matičnim knjigama uz potvrdu liječnička da je kod osobe medicinski utvrđena interseksualnost. Riječ je o osobama koje imaju i muška i ženska tjelesna obilježja.