• 15.04.2017. (07:45)

    Novi doktori znanosti u Hrvatskoj – većinom žene

    Prošle godine u Hrvatskoj je doktoriralo je 646 osoba, pri čemu većinu od 55% novih doktora znanosti čine žene. Najviše dizertacija bilo je iz područja biomedicine i zdravstva 27,6%, iz društvenih znanosti 19,8%, tehničkih znanosti 17,6%, humanističkih znanosti 12,5%, prirodnih znanosti 11,5%, biotehničkih znanosti 7,1%. Prosječna starost doktora znanosti bila je 38,1 godina. Lider

  • Slične vijesti

  • Slične vijesti