• 15.07.2017. (19:54)

    Velike nade

    Priče sa novog Puta svile

    Kina planira ‘novi Put svile’, projekt stoljeća, odnosno masovni razvoj infrastrukture izgrađene u Kini kako bi transformirali mapu globalne ekonomije sa Kinom u njenom centru. Plan predviđa izgradnju mreže cesta, željeznica, luka, cjevovoda i elektrana koje bi povezale Kinu sa zemljama u središnjoj i jugoistočnoj Aziji, na Bliskom istoku, Europi i Africi. Neki vide ovaj novi Put svile kao priliku, drugi kao borbu za moć. BBC donosi priče ljudi sa puta od Kine do Europe.

  • Slične vijesti

  • Slične vijesti