• 02.01. (12:00)

    Neke nove spoznaje o usmljenosti: mladi ljudi su najusamljeniji, ako živite sami to vas ne čini usamljenim, 41 posto ljudi misli da je usamljenost dobra

    Iscrpnije...