• 27.11.2016. (13:08)

  Kao da je '97.

  CARNet poražavajuće o školama: 90% njih su digitalne početnice

  U sklopu projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” CARNet je proveo vrednovanje digitalne razine zrelosti u 10% hrvatskih osnovnih i srednjih škola, a rezultati su prilično porazni: na ljestvici od 1 do 5, hrvatske škole dobile su prosječnu ocjenu 2, što ih svrstava u kategoriju digitalnih početnica (5 su digitalno zrele škole). Digitalna zrelost sve je važnija u modernom obrazovnom sustavu, a škola se smatra digitalno zrelom kad su u život i rad škole u visokome stupnju i sustavno integrirane informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Večernji, RTL vijesti

 • 27.11.2016. (13:08)

  Kao da je '97.

  CARNet poražavajuće o školama: 90% njih su digitalne početnice

  U sklopu projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” CARNet je proveo vrednovanje digitalne razine zrelosti u 10% hrvatskih osnovnih i srednjih škola, a rezultati su prilično porazni: na ljestvici od 1 do 5, hrvatske škole dobile su prosječnu ocjenu 2, što ih svrstava u kategoriju digitalnih početnica (5 su digitalno zrele škole). Digitalna zrelost sve je važnija u modernom obrazovnom sustavu, a škola se smatra digitalno zrelom kad su u život i rad škole u visokome stupnju i sustavno integrirane informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Večernji, RTL vijesti