• 16.12.2018. (10:30)

    Napola prazan novčanik

    Kupovna moć Hrvata upola manja od Nijemaca, samo Bugari imaju manje

    Kupovna moć kućanstva u Hrvatskoj na 62 je posto prosjeka Europske unije, jednako kao u Mađarskoj, dok je ispod samo Bugarska s 54 posto. S gornje strane ljestvice je Luksemburg koji ima 132% europskog prosjeka, dok je Njemačka druga sa 122 posto. Iznad prosjeka općenito su države zapadne i sjeverne Europe, a ispod prosjeka države južne Europe i tkz. nove članice (s izuzetkom Irske koja je s “nama”), objavio je Eurostat.

    03.01.2018. (07:19)

    Upali u crno more

    Turci pretekli Hrvate po kupovnoj moći, u EU bolji još samo od Bugara

    Sve bivše tranzicijske zemlje pretekle su Hrvatsku po rastu životnog standarda, pa čak i Turska koja nije članica EU-a. Turska se popela na 64% prosjeka kupovne moći EU, Hrvatska je na 59% već godinama, a ispod je samo Bugarska s 53%. Prošle je godine Hrvatsku pretekla i Rumunjska koja je sad na 61% od prosjeka EU. Na top-listi već godinama vodi Luksemburg u kojem je potrošnja po stanovniku 32 posto veća od prosjeka EU-a. Novi list

    17.12.2016. (12:33)

    Nešto kao Moldavija, znači!?

    Hrvatska na 58% potrošačke moći EU, blizu Rumunjske i Bugarske

    Hrvatska je između Bugarske i Rumunjske po standardu kupovne moći u Europskoj uniji – hrvatski je potrošač prošle godine imao kupovnu moć 58% od prosjeka Europske unije (ovdje otužna infografika). Bugarska je bila na 53%, a Rumunjska na 59% s tim da su obje ove države rasle od 2013. do 2015., za razliku od Hrvatske. Iznad ovih triju država su Latvija i Mađarska (30 do 40 posto ispod prosjeka EU), dok je prva Luksemburg s 137%. Lider

    14.12.2015. (09:46)

    Tu su cijene, tu kupujem

    Infografika: Život u Hrvatskoj skuplji je od prosjeka EU-a

    Prema analizi Eurostata i Europske komisije prosječnih cijena 198 proizvoda i usluga u zemljama članicama pokazuje da hrvatski potrošači proizvode i usluge u pravilu plaćaju skuplje u odnosu na većinu usporedivih zemalja. To se posebno odnosi na hranu – hrvatski će kupci primjerice kruh, meso, margarin ili tjesteninu platiti nešto jeftinije od najrazvijenih zemalja Unije, ali najskuplje od kupaca naše kategorije – Bugara, Čega, Mađara, Rumunja i Poljaka. U EU-u od Hrvata lošiju kupovnu moć imaju samo Bugari i Rumunji. Jutarnji

  • 16.12.2018. (10:30)

    Napola prazan novčanik

    Kupovna moć Hrvata upola manja od Nijemaca, samo Bugari imaju manje

    Kupovna moć kućanstva u Hrvatskoj na 62 je posto prosjeka Europske unije, jednako kao u Mađarskoj, dok je ispod samo Bugarska s 54 posto. S gornje strane ljestvice je Luksemburg koji ima 132% europskog prosjeka, dok je Njemačka druga sa 122 posto. Iznad prosjeka općenito su države zapadne i sjeverne Europe, a ispod prosjeka države južne Europe i tkz. nove članice (s izuzetkom Irske koja je s “nama”), objavio je Eurostat.

    14.12.2018. (09:00)

    Po kupovnoj moći Hrvati na dnu EU-a, isti smo kao i Mađari, a od nas su lošiji jedino – Bugari

    Iscrpnije...
    03.01.2018. (07:19)

    Upali u crno more

    Turci pretekli Hrvate po kupovnoj moći, u EU bolji još samo od Bugara

    Sve bivše tranzicijske zemlje pretekle su Hrvatsku po rastu životnog standarda, pa čak i Turska koja nije članica EU-a. Turska se popela na 64% prosjeka kupovne moći EU, Hrvatska je na 59% već godinama, a ispod je samo Bugarska s 53%. Prošle je godine Hrvatsku pretekla i Rumunjska koja je sad na 61% od prosjeka EU. Na top-listi već godinama vodi Luksemburg u kojem je potrošnja po stanovniku 32 posto veća od prosjeka EU-a. Novi list

    17.12.2016. (12:33)

    Nešto kao Moldavija, znači!?

    Hrvatska na 58% potrošačke moći EU, blizu Rumunjske i Bugarske

    Hrvatska je između Bugarske i Rumunjske po standardu kupovne moći u Europskoj uniji – hrvatski je potrošač prošle godine imao kupovnu moć 58% od prosjeka Europske unije (ovdje otužna infografika). Bugarska je bila na 53%, a Rumunjska na 59% s tim da su obje ove države rasle od 2013. do 2015., za razliku od Hrvatske. Iznad ovih triju država su Latvija i Mađarska (30 do 40 posto ispod prosjeka EU), dok je prva Luksemburg s 137%. Lider

    14.12.2015. (09:46)

    Tu su cijene, tu kupujem

    Infografika: Život u Hrvatskoj skuplji je od prosjeka EU-a

    Prema analizi Eurostata i Europske komisije prosječnih cijena 198 proizvoda i usluga u zemljama članicama pokazuje da hrvatski potrošači proizvode i usluge u pravilu plaćaju skuplje u odnosu na većinu usporedivih zemalja. To se posebno odnosi na hranu – hrvatski će kupci primjerice kruh, meso, margarin ili tjesteninu platiti nešto jeftinije od najrazvijenih zemalja Unije, ali najskuplje od kupaca naše kategorije – Bugara, Čega, Mađara, Rumunja i Poljaka. U EU-u od Hrvata lošiju kupovnu moć imaju samo Bugari i Rumunji. Jutarnji