• 11.01.2017. (07:32)

    Nepokretne pokretnine

    U 10 godina založili 700.000 pokretnina

    Posljednji kvartal prošle godine u Upisnik založnih prava upisano je novih 10.104 pokretnina, odnosno prava. U deset godina postojanja registra dosegnuto je 695.337 upisanih osiguranja. Postoji 175.028 upisanih osiguranja na vozilima, a prema broju slijede računala, strojevi, stoka, te urod. Poslovni

  • Slične vijesti

  • Slične vijesti