Svijet

Nedjelja, 07.01.2018.

Tagovi: Airbnb

  • 23:30

Čisti računi

Airbnb uvodi mogućnost podjele računa među prijateljima

Airbnb uvodi mogućnost podjele računa među prijateljimaRezervaciju i plaćanje smještaja na Airbnb-u do sada je mogao vršiti samo jedan korisnik u ime cijele grupe, a potom bi ostali članovi podmirivali svoj dio troška smještaja po dogovoru unutar grupe, a izvan same platforme Airbnb. No sada je sajt uveo novu značajku - Split Pay koja dozvoljava da svatko plati za sebe. » Jutarnji, TechCrunch