Politika, Regija

Subota, 13.01.2018.

Albanski postaje drugi službeni jezik u Makedoniji

Albanski postaje drugi službeni jezik u MakedonijiMakedonski parlament usvojio je Zakon o upotrebi jezika, kojim je albanski postao drugi službeni jezik u Makedoniji. Zakon predviđa da se, uz makedonski, albanski jezik koristi u svim organima državne vlasti, nazivima institucija. Albanski jezik postaje službeni i u svim organima državne vlasti, centralnim institucijama, javnim preduzećima, agencijama, zatvorima, bolnicama... Zakon predviđa i da u sudovima i tužilaštvima postupci budu vođeni dvojezično ako je jedan od učesnika Albanac. Albanci u Makedoniji čine četvrtinu ukupnog broja stanovnika. » Al Jazeera Balkan