Blogovi, Gospodarstvo, Hrvatska, Turizam

Utorak, 28.06.2016.

Tagovi: Nenad Bakić

  • 11:04

Bakić: Očekujem do 20% veću dobit turističkih kompanija

Bakić: Očekujem do 20% veću dobit turističkih kompanijaOve turističke sezone očekujem do 2% više noćenja, 4 do 5 posto veće prihode od turizma i 10 do 20 posto veću dobit većih (boljih) turističkih kompanija; u nekima zbog restrukturiranja (recimo Arenaturist) još veći rast, predviđa Nenad Bakić na svom blogu Eclectica. Znatno bolji buking prije sezone je omogućio veću alokaciju u direktnu prodaju i kasniju prodaju uz veće cijene; cijene su vezane i uz povećanje kvaliteta, a mnogi su jako ulagali, piše Bakić.