Aktivizam, Društvo, Hrvatska

Ponedjeljak, 09.01.2017.

Tagovi: transrodnost

  • 16:30

2u1

'Da sam, da sam, da sam žensko, ne bih bio muško'

'Da sam, da sam, da sam žensko, ne bih bio muško'S obzirom na popularne ideje o tome kako sva djeca prolaze period preispitivanja vlastita spola, fenomen rodne nekonformnosti percipira se kao dio ljudskoga iskustva koji valja prerasti. Tansrodne osobe izvan binarnoga koda gleda se kao prgavu djecu koja odbijaju na sebe preuzeti odgovornost definiranja roda u pravilnom društvenom kontekstu. Od njih se očekuje da svoju 'manjkavost' nadoknađuju na svakome koraku, skupim i invanzivnim korektivnim mjerama, piše Slobodni filozofski.