Subota, 10.02.2018.

Ženo, danas idem sijat gusjenice

EU daje 362 eura po hektaru ako poljoprivrednik - zaštiti leptira!

EU daje 362 eura po hektaru ako poljoprivrednik - zaštiti leptira!EU je kroz svoju Zajedničku poljoprivrednu politiku uvela pilot-mjeru zaštite leptira za što se, ovisno o njegove četiri vrste, može dobiti 274 do 362 eura po hektaru. E, sad, ne treba trčati za leptirom i paziti da ne slomi krilo, nego treba zadržati njihova staništa u izvornom obliku, ne smije se upotrebljavati mineralno gnojivo, stajski gnoj i sredstava za zaštitu bilja. EU nudi i druge subvencije kroz svoju Mjeru 10: za zaštitu kosca, strogo zaštićene ptice u RH, daje 244 eura po hektaru, za zatravnjivanje trajnih nasada 331 euro po hektaru, za očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti 102 do 133 eura po hektaru, za uspostavu poljskih cvjetnih traka 346 eura, za održavanje ekstenzivnih voćnjaka 385 eura po hektaru, za održavanje ekstenzivnih maslinika 804 eura po hektaru, za očuvanje suhozida 0,74 eura/m, za očuvanje živice 0,36 eura/m... » Glas Slavonije