Hrvatska, Televizija

Četvrtak, 24.04.2008.

  • 21:45

Filmovi za mlade do 12, 15 i 18 godina

Televizijski sadržaji uskoro će biti regulirani prema dobnim skupinama i odgovarajućih oznakama "12", "15" i "18" (koje se odnose na godine). Programski sadržaj obilježen oznakom "18" neće se smjeti prikazivati prije 23 sata, s oznakom "15" prije 22 sata i "12" prije 21 sat. Prije i za vrijeme prikazivanja ovih sadržaja bit će vidljiva oznaka. » HRT