Internet

Ponedjeljak, 17.04.2017.

Tagovi: YouTube

  • 18:18

Kao bog

Kako kreirati vlastiti svijet?

Kako kreirati vlastiti svijet?Artifexian je YouTube kanal zanimljivog momka koji se bacio u misiju kreiranja vlastitog imaginarnog svijeta te objašnjava i drugima kako to učiniti. Nije to onaj u glavi, već stvarni svijet, kojeg sačinjavaju zvijezde , planetarni sustav , godišnja doba , te bića koja traže svoj jezik i pismo . » Metafilter