Svijet, Znanost

Srijeda, 09.08.2017.

Tagovi: klimatske promjene, seks

  • 14:35

Spolni udar

Klimatske promjene loše utječu i na seksualni život biljaka i životinja

Klimatske promjene loše utječu i na seksualni život biljaka i životinjaU posljednja dva desetljeća povišene temperature atmosfere narušile su reproduktivni život biljaka i životinja, na razne načine. Kod ljudi i mnogih životinja spol potomstva određuju geni, no mnogi reptili i neke ribe koriste temperaturu inkubacije da odrede spol potomstva, a zbog promjena u temperaturi moglo bi doći do narušavanja ravnoteže u brojnosti dva spola. Mnoge životinje koriste okolišne faktore poput temperature i kiše za ključne stvari poput selidbe, cvjetanja i parenja, a kako se zbog klimatskih promjena mijenja vrijeme i jačina sezona narušavaju se i prirodni okidači za pokret. Ukrasi, plesovi i pjesme koje životinje koriste da bi privukle partnere jako ovise o uvjetima u okolišu gdje te životinje žive. Nadalje, pri višim temperaturama životinje su manje vjerne svom partneru - gdje se promjene kime događaju češće i manje očekivano monogamne ženke pare se s više mužjaka. A i kod ljudi nije sve kako valja - što je temperatura viša to se za 9 mjeseci rađa manje djece. » BBC