Društvo, Pravo, Svijet

Utorak, 10.01.2017.

U istom bazenu

Muslimanske djevojčice u Švicarskoj moraju plivati s dječacima

Muslimanske djevojčice u Švicarskoj moraju plivati s dječacimaEuropski sud za ljudska prava podržao je odluku švicarskoga suda koji je muslimanskim roditeljima, koji su odbili svoje kćeri uključiti u satove plivanja na kojima sudjeluju i dječaci, naplatio globu. Iako je priznao da roditelji imaju pravo na priziv na vjeru, Sud za ljudska prava presudio je kako se radi o "legitimnom cilju" Švicarske da promovira socijalnu uključenost stranih učenika, a istaknuo je i da je Švicarska bila spremna na kompromis jer su dopustili djevojčicama da na bazenu nose burkinije. » al Jazeera