Društvo, Hrvatska

Ponedjeljak, 30.05.2016.

Tagovi: istina, riječi

  • 18:09

Istina boli

O riječima i bogovima (refleksija jednog prevodioca)

O riječima i bogovima (refleksija jednog prevodioca)"Postoji li ikakva bitna veza ili sličnost između Istine i ostalih istina, onda je to po svoj prilici činjenica da, utoliko ukoliko u sebi sadrže išta istinito, potonjima kao ni Istini nije potrebno da ih se brani. Osobito pak ne da ih se brani čitavim arsenalom drugih velikih riječi-mačeva kao što su 'vrijednosti'. Istina uvijek boli, ali istina o istini boli još i više", piše Marko-Marija Gregorić u odličnom podužem tekstu o jeziku i ideologiji.