Istraživanja, Lifestyle, Zanimljivosti, Zdravlje

Četvrtak, 15.12.2016.

Tagovi: mladi, pušenje

  • 19:12

Rana potrošnja

Trećina 16-godišnjaka u Hrvatskoj puši, petina njih je probala drogu

Trećina 16-godišnjaka u Hrvatskoj puši, petina njih je probala droguMeđu mladima od 16 godina u Hrvatskoj ima 33 posto pušača, njih 54,7 posto pilo je alkohol u zadnjih 30 dana, a 22,5 posto učenika barem jednom u životu probalo je drogu, pokazalo je Europsko istraživanje o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima (ESPAD) za 2015. godinu. U istraživanju je sudjelovalo 2558 hrvatskih učenika. » Index