Hrvatska

Srijeda, 11.01.2017.

Nepokretne pokretnine

U 10 godina založili 700.000 pokretnina

U 10 godina založili 700.000 pokretninaPosljednji kvartal prošle godine u Upisnik založnih prava upisano je novih 10.104 pokretnina, odnosno prava. U deset godina postojanja registra dosegnuto je 695.337 upisanih osiguranja. Postoji 175.028 upisanih osiguranja na vozilima, a prema broju slijede računala, strojevi, stoka, te urod. » Poslovni