EU, Hrvatska, Okoliš

Četvrtak, 20.04.2017.

Bavimo se krivom vrstom smeća

U recikliranju otpada Hrvatska je najgora u EU

U recikliranju otpada Hrvatska je najgora u EUPrema podacima Eurostata, u 2014. je godini svaki stanovnik EU-a proizveo 162,6 kilograma ambalažnog otpada. Ova količina varira od 219,5 kilograma, koliko se generira u Njemačkoj, do 48,3 kilograma, koliko stvori svaki stanovnik Hrvatske. Na dnu smo ljestvice i po postotku otpada koji recikliramo. Europska unija zadala si je zadatak da do 2008. godine sve zemlje recikliraju najmanje 55 posto otpada, a jedna od rijetkih zemalja koje do danas ovaj zadatak nisu ispunile je i Hrvatska. » Glas Slavonije