Hrvatska, Politika

Ponedjeljak, 17.07.2017.

"Za mirovinsko i zdravstveno Hrvat za života uplati milijun i pol, a potroši niti 100 tisuća kn usluga"

"Za mirovinsko i zdravstveno Hrvat za života uplati milijun i pol, a potroši niti 100 tisuća kn usluga"Liberal.hr relativno je novi blog na medijskoj sceni, pokrenuo ga je Mario Nakić, a većina autora koji pišu za njega zagovaraju ekonomski i politički liberalizam. Između ostalog, zagovara promjenu mirovinskog i zdravstvenog sustava. "Prosječni radnik u Hrvatskoj tijekom radnog vijeka uplati više od 1,5 milijuna kuna za obavezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje, a sve usluge koje tijekom života iskoristi u državnom zdravstvu, i koje mora još dodatno platiti, ne vrijede ukupno ni 100.000 kuna", kaže Nakić. » Jutarnji