Okoliš, Svijet, Zdravlje

Petak, 06.04.2018.

Riba zvana kesa

Zabrana urodila plodom: Smanjio se broj plastičnih vreća u Sjevernom moru

Zabrana urodila plodom: Smanjio se broj plastičnih vreća u Sjevernom moru
Postotak ribarskih mreža koje su iz Sjevernog mora izvukle barem jednu vrećicu upola je manji i sada iznosi 16 posto, a prije 2010. bio je 40 posto, kaže se u novoj studiji. Na ovoj promjeni možemo zahvaliti porezu na plastične vrećice kojeg su 2003. uvele Irska, Danska, Francuska i Britanija, što je dovelo do velikog smanjenja njihove upotrebe. Generalno je, međutim, količina otpada u moru ostala podjednaka. » Sky News, EcoWatch