Svijet, Zdravlje, Znanost

Četvrtak, 07.09.2017.

Napili se vrećice

Zagađenje mikroplastikom: Komadi plastike u većini vodovoda u svijetu

Zagađenje mikroplastikom: Komadi plastike u većini vodovoda u svijetuVelika većina vode iz vodovoda diljem svijeta zagađena je malim komadima plastike - čak 83% uzoraka uzetih u istraživanju Orb Media sadržavalo je mikroplastiku. Najveću razinu zagađenja ima SAD - komadi plastike pronađeni su u 94% uzoraka, i to uzetih na mjestima kao što su zgrada Kongresa, Trump Tower, Agencija za zaštitu okoliša. Sljedeću najveću zagađenost imali su Lebanon s 94% i Indija s 82%, a najmanju europske države, ali s opet velikih 72%. Prosječni broj plastičnih vlakana bio je 4,8 u 500 mililitara vode u SAD-u i 1,9 vlakana u 500ml u Europi. » Guardian