Monitor home Link tjedna - indeks Tjedan prije Tjedan poslije
7. travnja 1997.
.hr link tjedna
Radio 101
URL: http://vukovar.unm.edu/r101/audio/

Ukupna ocjena 5 dioda

Sadr�aj 5 dioda
Dizajn
5 dioda
Navigacija
5 dioda
Multimedija
5 dioda
Linkovi
1 diodaAutori i webmasteri
Zdravko Mandi�, Vladimir Vuksan, Davor Kallay, Cedomir Igaly, Hrvoje Dogan

Web provider
cro.net

Home page
(radio101.cro.net/
index01.htm
)
Du�ina* 95 kb
U�itavanje* 49 sek

* Mjereno 06.04.97 u 12:00 sati modemom 28800 preko HPT-a i s praznim cacheom.
Ocjene
5 dioda = 5
4 diode = 4
3 diode = 3
2 diode = 2
1 dioda = 1
Radio 101

Dok pi�em ovaj prikaz slu�am svoju omiljenu emisiju Week Report. Pa �ta? Ni�ta, izuzev �to je danas ponedjeljak, a emisija je emitirana na Stojedinici u subotu i �to zvuk ne dolazi radio valovima ve� putem Interneta! Dozvolit �ete mi malo �u�enja, jer je RealAudio jo� uvijek rijetkost na na�im Web stranicama, a pogotovo je rijetkost ovako bogata zvu�na arhiva koju nudi Radio 101 site. Da ne bi bilo zabune, to nije onaj stari Radio 101 site sa adresom http://bagan.srce.hr/r101/ na kojemu zapravo vi�e nema ni�ta, ve� se radi novom siteu na cro.net serveru, ponajboljem hrvatskom Web provideru. Zanimljivo da na starom siteu ne postoji link na ovaj. U zvu�noj arhivi na�i �ete sve glavne informativne emisije Stojedinice u kompletnom trajanju - Aktualac, WeekReport, Parlament Show, Radio dvoboj, Tema dana i jinglove. Uskoro bi se na stranicama trebala na�i "Zlo�esta djeca na �ici". Kad se to desi svakako �emo vas obavijestiti o tome na na�oj naslovnici. Ako �ivite izvan Zagreba, u Splitu ili Australiji svejedno, Stojedinica vam tek jedan klik daleko. Osim toga, ovdje �ete na�i spomenar na 21.11.1996 kada se je odlu�ivala sudbina Stojedinice.

RealPlayer Ako to ve� niste napravili, skinite RealAudio ili jo� bolje RealPlayer plug-in sa Progressive Networks i u�inite od svog racunala radio prijemnik.


Copyright 1997 Internet MONITOR - Hrvatski link tjedna