naslovnica .hr link tjedna - index
16. prosinca 1997.
.hr link tjedna
Lektire
URL: http://www.mister-net.com/lektire/index.htm

Ukupna ocjena 4 diode

Sadr�aj
5 dioda
Dizajn
2 diode
Korisnost
5 dioda
Navigacija
5 dioda


Webmaster
Marko Ore�kovi�


Ocjene
5 dioda = 5
4 diode = 4
3 diode = 3
2 diode = 2
1 dioda = 1

Lektire Ovaj dra�esni site uvr�ten je u na� izbor zbog svoje ideje i kosnosti. U�enik si nekog razreda i za sutra mora� napisati lektiru, a knji�urinu od 2000 stranica nisi niti vidio. I �to sad? Naravno, po�teni na�in je priznati istinu i dobiti jedinicu. Ali ako ste budu�i poduzetnik, lijepo odete na ovaj site, napravite copy-paste i zada�a je gotova, ocjena odli�an. Pozdrav webmasteru, a svi vi koji imate svoje lektire pomozite mu da skupi sve �to mu jo� fali. Jadnog �e dana mo�da na ovom siteu biti i kompletna djela u digitalnom obliku u stilu Guttenberg projekta.


Copyright 1997 Internet MONITOR - Hrvatski link tjedna