naslovnica .hr link tjedna - index
29. srpnja 1997.
.hr link tjedna
Tolkien referent page
URL: http://tolkien.cro.net/

Ukupna ocjena 5 dioda

Sadr�aj 5 dioda
Dizajn
5 dioda
Korisnost i ambicija
5 dioda
Navigacija
5 dioda


Odr�ava
Cirdan, ingwe, Zvonimit To�i�


Ocjene
5 dioda = 5
4 diode = 4
3 diode = 3
2 diode = 2
1 dioda = 1

Tolkien Jedini razlog za�to ova stranica nije ranije birana za hrvatski link tjedna je taj �to smo do nedavno u obzir uzimali isklju�ivo stranice na hrvatskom jeziku.
Svatko tko po�tuje opus J.R.R. Tolkiena prona�i �e ovdje obilje zanimljivog materijala da produbi do�ivljaj knjiga. Dizajn stranica je ra�en u prepoznatljivom (dakle odli�nom) stilu splitskog webmastera Zvonimira To�i�a.


Copyright 1997 Internet MONITOR - Hrvatski link tjedna