naslovnica .hr link tjedna - index
09. prosinca 1997.
.hr link tjedna
Via Galactica
URL: http://www.sf.hr/via/

Ukupna ocjena 4 diode

Sadr�aj
5 dioda
Dizajn
3 diode
Korisnost
5 dioda
Navigacija
3 diode


Webmaster
Systematics-Frios


Ocjene
5 dioda = 5
4 diode = 4
3 diode = 3
2 diode = 2
1 dioda = 1

Svemirski Pirat Ljubitelji science fictiona i fantasya: ZBOR! Napokon su otvorene stranice posve�ene isklju�ivo vama. Via Galactica je smi�ljena da bude najbolja prezentacija Osje�kog udruga ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije "Gaia" i njihovog fanzina "Via Galactica".

Otkada se ugasio �asopis Sirius, a Futura se jo� nije osnovala, cijeli se SF fandom prebacio na pisanje i izradu fanzina. Fanzin je bio statusni simbol svaki udruge ljubitelja SF-a. Via Galactica je sigurno jedan od najboljih (ne vrije�amo time ostale) jer se nije zasnovala samo na vijestima nego je poku�ala objavljivati recenzije filmova i pri�a, pa �ak i cijele pri�e doma�ih autora. Time je skupila mno�tvo pozitivnih bodova kod ljubitelja SF-a ne samo u Osijeku ve� u cijeloj Hrvatskoj.

Internet ina�ica je jo� bolja!!! Stalno nove vijesti, on-line izdanje fanzina (i trenutnog broja i starih brojeva), sve informacije o Gaii (uklju�uju�i i formular za u�lanjenje) i mno�tvo linkova na svjetske siteove sa SF&F tematikom. Nadajmo se samo da �e se u bliskoj budu�nosti tvorci sitea odlu�iti za mali redizajn stranice �ime bi ih u�inili dostupnijim �irokoj publici, jer trenutno su stranice prili�no te�ke za u�itavanje. Za sve ostalo ocjena je ODLI�AN!


Copyright 1997 Internet MONITOR - Hrvatski link tjedna