130 amandmana na proračun, Lovrinović i Matić traže - 15 milijardi kuna - Monitor.hr
12.12.2016. (16:21)

Izmjene i dopune kese

130 amandmana na proračun, Lovrinović i Matić traže – 15 milijardi kuna

Na predloženi državni proračun za iduću godinu, koji će Hrvatski sabor donijeti ovaj tjedan, stigla su ukupno 132 amandmana. Najviše ih je stiglo iz SDP-ovi, no pojedinačno su financijski “najteži” prijedlozi Ivana Lovrinovića (Promijenimo Hrvatsku), koji predlaze da se 10 milijardi kuna s “kapitalnog računa” HNB-a, u kojem je nalazi zadržana dobit Središnje banke od njezina osnivanja, isplati osnivaču i vlasniku HNB-a, dakle RH, kao prihod od financijske imovine; te prijedlog Predraga Matića, koji traži povećanje sredstava za Ministarstvo branitelja za pet milijardi kuna, koje bi se uzelo od Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade. Novi list


Slične vijesti