28 najnovijih statistika društvenih mreža: Stanje društvenih medija danas - Monitor.hr
15.09.2021. (15:00)

Čuvajte se

28 najnovijih statistika društvenih mreža: Stanje društvenih medija danas

Postoji 4,2 milijarde korisnika društvenih mreža u svijetu. Korisnici interneta potroše 2 sata i 25 minuta dnevno na društvenim mrežama. 92% svih tvitova objavilo je 10% korisnika Twittera. Facebook ima 2,8 milijarde korisnika dnevno. Od prvih pet društvenih mreža sa najviše korisnika 4 su od Facebooka: 1. Facebook 2. YouTube 3. WhatsApp 4. Instagram 5. Facebook Messenger. Blogging Wizard


Slične vijesti