Aleksandar Solženjicin: Od gulaga do Nobelove nagrade - Monitor.hr
08.09.2023. (20:00)

Čvršći i od Staljina

Aleksandar Solženjicin: Od gulaga do Nobelove nagrade

Stil pisanja Aleksandra Solženjicina slijedio je tradiciju klasične ruske pripovjedne proze, poglavito Tolstoja, uz nekoliko inovacija koje su karakteristične za europski modernizam. Kroz svoje likove čitateljima je dao uvid u ljudsku psihu i politički pritisak koji je podnosio tijekom boravka u logorima. Zbog privatnog pisma u kojem kritizira Staljina proveo je osam godina u zatvorima i radnim logorima, tijekom kojih je bolovao i od raka. U logorima je radio fizičke poslove poput rudarstva i zidanja te je istovremeno sudjelovao u znanstvenim istraživanjima. Nakon isteka zatvorske kazne, 1953. godine, poslan je u interni egzil u Kazahstan. U tom životnom razdoblju Solženjicin je potpuno napustio marksizam i prihvatio pravoslavnu vjeru. Arhipelag gulag spada u najbolja djela 20. stoljeća, a roman Jedan dan Ivana Denisoviča opisuje tipičan dan u životu jednog logoraša. Nakon logora živio je u Švicarskoj, Njemačkoj i SAD-u. No, kraj života dočekao je u Moskvi 2008. godine u 90. godini. Biblos


Slične vijesti