Berlin će ograničiti visine najamnina stana na 7,97 eura po četvornom metru - Monitor.hr
27.08.2019. (10:30)

Bit će jeftinije nego u Zagrebu

Berlin će ograničiti visine najamnina stana na 7,97 eura po četvornom metru

To bi značilo da će cijena najma stana od 65 m2 biti maksimalno 518 € ili oko 3.800 kn.


Slične vijesti

10.12.2018. (16:30)

Skoro ko u Zagrebu

Beč – metropola jeftinog najma stanova

Beč je prijestolnica umjerenih stanarina i već gotovo cijelo stoljeće razvija model stanovanja koji je čini iznimkom u Europi. “Ključ je u tomu što naše tržište nije u cijelosti u rukama privatnog sektora”, kaže Karin Ramser, direktorica Wiener Wohnena, gradskog ‘stanodavca’. Beč ima 1,8 milijuna stanovnika, a njih 60 posto živi u unajmljenim stanovima u vlasništvu grada ili poduzeća koja promoviraju javni interes i drže cijene najma niskima. Prosječna cijena najma u Beču je 9,6 eura po kvadratu, u usporedbi s Parizom i Londonom gdje ona iznosi 26 eura, Barcelonom sa 17 i Pragom s 13 eura po ‘kvadratu’. Novi list