Biljke međusobno komuniciraju, uče, rješavaju probleme, a smanjuju i stopu kriminala - Monitor.hr
22.10. (10:00)

Wood Wide Web

Biljke međusobno komuniciraju, uče, rješavaju probleme, a smanjuju i stopu kriminala

Croatian forestry photography exhibit at the World Forestry Center - oregonlive.com

Zanimljivo je kako biljke na više razina utječu na nas ljude. Istraživači tvrde da se stopa nasilja, agresije i kriminala smanjuje sadnjom drveća. U New Havenu povećanje krošnji drveća od 10% povezano je sa smanjenjem nasilnih zločina od 15%. Slični rezultati zabilježeni su i u Baltimoreu, s padom od 12% svih zločina na otvorenom za svakih 10% povećanja krošnje drveća. Zaključak je sljedeći: ljudi okruženi zelenilom u sukobima češće koriste razum nego nasilje. 24sata


Slične vijesti