Cirenaika (Kirenaika): potop u pustinji - Monitor.hr
17.09.2023. (14:00)

Gorki plodovi arapskog proljeća

Cirenaika (Kirenaika): potop u pustinji

Libija broji tisuće žrtava u katastrofalnoj poplavi – moguće da je stradalo i do 20 tisuća ljudi – Republika

  •  Zašto i kako je došlo do smrtonosne poplave u istočnoj Libiji? Pokrajina sa antičkim imenom Cirenaika (Kirenaika), koje se delimično očuvalo još i danas, izrazito je pustinjska. Njena ekološka prošlost je, blago rečeno, burna. Antička Kirena, grad i oblast koja je nazvana po gradu, imala je u svoje doba izuzetan strateški i ekonomski položaj. Na relativno uskom pojasu rasla je biljka silfium (sylphion, sylphium) koja je u antičkoj kuhinji bila glavni začin, imala je široku upotrebljivost u medicini, bila je i afrodizijak i kontraceptivno sredstvo. Bila je vredna svoje težine u zlatu. Antički autori nisu bili sasvim sigurni oko rasprostranjenosti biljke – bilo ju je nemoguće preseliti u druge krajeve. Savremena nauka tek je nedavno dobila prvu bližu klasifikaciju, koja se ne može sasvim proveriti – jer biljke više nema.
  • Ceo ekonomski napredak Kirenaike bio je zasnovan na trgovini silfiumom; Frenk Herbert, koji je za roman Dina uzeo dosta antičkih priča, smislio je i „začin“ sa pustinjske planete, osnovu trgovine za ceo poznat galaktički svet… Silfium i laser, koji se dobijao od smole biljke, bili su izvesno najveća dragocenost među biljkama u antici. Negde u 1. veku intenzivna paša i uzgoj ovaca ugrozili su ne samo silfium nego i druge biljke u Kirenaici. Veoma brzo, ovce su pojele sav silfium i poslednji primerak biljke, kako Plinije Stariji piše, odnesen je caru Neronu. Persijska varijanta silfiuma nije imala takav kvalitet, i očuvala se kao asafetida (assafoetida) koja se danas može nabaviti, i posebno se preporučuje u indijskoj ajurvedi. U svakom slučaju, posle ovaca je Kirenaika postala pustinja…
  • Nisu dakle samo antičke ovce krive. Dugotrajni građanski rat nakon svrgavanja Gadafija uništio je skoro svu državnu mrežu institucija, čak i tako osnovne stvari kao što je alarm. Civilnih službi praktički nema… Peščanik

Slične vijesti