Drljača: Velika Britanija tjedan dana nakon otvaranja - Krivulja pada, prošao vrhunac četvrtog vala? - Monitor.hr
26.07.2021. (13:00)

Međurezultat drugačijeg pristupa: ohrabrujuć

Drljača: Velika Britanija tjedan dana nakon otvaranja – Krivulja pada, prošao vrhunac četvrtog vala?

U mediteranskim turističkim zemljama, kao i u Velikoj Britaniji, vidljivo je kako je četvrti val pandemije uzrokovan širenjem zaraznijeg delta soja dosegao svoj vrhunac te krenuo silaznom putanjom. Ta nova silazna putanja broja slučajeva posebno je očigledna u Velikoj Britaniji unatoč tome što su se odlučili za praktično potpuno ukidanje epidemioloških mjera. S obzirom da se nalazimo u jeku turističke sezone, niti Cipar, Španjolska, Portugal i Malta nisu išli u radikalnije zatvaranje, ali i u tim zemljama jasna je promjena trenda. Treba pričekati još nekoliko dana kako bi se sa sigurnošću moglo reći je li pad delta slučajeva siguran. Potrebno je vidjeti i kakva će biti brzina pada. Grafikon koji pokazuje usporavanje rasta broja slučajeva te početak pada delta slučajeva u grupi zemalja u usporedbi s Hrvatskom. Jutarnji


Slične vijesti