Država se odriče nekretnina primatelja socijalne pomoći: Izmjene zakona su već u javnom savjetovanju - Monitor.hr
13.05.2023. (14:00)

A da nije bilo medijskog pritiska....

Država se odriče nekretnina primatelja socijalne pomoći: Izmjene zakona su već u javnom savjetovanju

Upoznajte se s pravima za starije osobe iz sustava socijalne skrbi

Izmjene zakona će biti donesene u hitnoj proceduri, odnosno u jednom saborskom čitanju, kako bi mogle stupiti na snagu već 1. srpnja ove godine. U javno savjetovanje upućen je konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi. Njime se ukida odredba o zabilježbi države na nekretninu primatelja socijalne pomoći te povrata isplaćenih iznosa po toj osnovi. No, država će i dalje potraživati naknade za život u organiziranom stanovanju ili smještaju te od uzdržavatelja korisnika mjera socijalne skrbi. Poslovni


Slične vijesti