Ekocid postaje peti međunarodni zločin, a izvijećana je i njegova službena definicija - Monitor.hr
07.08. (07:00)

Wanted: Ekološki zločinac no. 1

Ekocid postaje peti međunarodni zločin, a izvijećana je i njegova službena definicija

Najteži zločini na svijetu uključuju genocid, zločine agresije koji uključuju invazije i vojne okupacije, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Svi oni mogu se procesuirati na Međunarodnom kaznenom sudu. Ali što je sa zločinima protiv okoliša? Krajem lipnja tim pravnih stručnjaka okupio se na panelu na kojem se raspravljalo o ekocidu kao službenom petom međunarodnom zločinu te je donesena i službena definicija termina ekocid za koji bi korporativni direktori ako ga počine, mogli odgovarati pred sudom u Haagu. Ključna definicija do koje su došli pravni stručnjaci i koja bi prema svemu trebala sada postati i službena je da su ekocid protupravna ili bezobzirna djela počinjena sa znanjem da postoji velika vjerojatnost da će tim djelima nastati ozbiljna i široko rasprostranjena ili dugoročna šteta za okoliš. Green.hr


Slične vijesti