Fragmenti grada: Kopanje po kontejneru - Monitor.hr
28.07.2021. (21:30)

Normalno?

Fragmenti grada: Kopanje po kontejneru

Motiv čovjeka koji kopa po kontejneru je toliko globalno udomaćen da pripada svijetu. Kao što su normalizirani i naši doživljaji takvih scena. Trebalo je proći svega nekoliko godina tranzicijskih iskustava života u perifernom kapitalizmu pa da relativnu početnu nelagodu zbog prizora sugrađana koji kopaju po smeću tražeći plastične boce, ili penzionera u potrazi za ostacima odbačene hrane, zamijeni stanje hladne racionalizacije u percepciji takve društvene zbilje. Ili još gore od toga – izrugivanje – piše Hajrudin Hromadžić. Novosti


Slične vijesti