Guste Santini o Vladinim mjerama za pomoć gospodarstvu: Trebalo je obustaviti sve doprinose i poreze, osim PDV-a i trošarina - Monitor.hr
09.04.2020. (21:30)

A i sad rade samo stranci - kauflandi, lidli, konzumi, bauhausi...

Guste Santini o Vladinim mjerama za pomoć gospodarstvu: Trebalo je obustaviti sve doprinose i poreze, osim PDV-a i trošarina

Ekonomski analitičar u Novom listu objašnjava nekoliko stvari, a naglašava osnovnu – uništenu proizvodnju: Ako Hrvatska ne proizvodi dovoljno mlijeka, a ograničen je uvoz iz inozemstva, onda ponuda ne može zadovoljiti potražnju i logičan je odgovor povećanje cijena. No, ne radi se o samo jednom proizvodu. Mi nemamo ni dostatnu proizvodnju mesa, ni krumpira. Ako je potražnja veća od proizvodnje, proizvođači će povećavati cijene.


Slične vijesti

11.03.2020. (20:00)

Političari ne vide dalje od nosa

Santini o krizi koju donosi koronavirus: Vlada ne nudi konkretna rješenja, potreban je rebalans proračuna

Cijeli svijet angažiran je oko krize i sprema se na posljedice koje može donijeti, Hrvatska se ponaša kao da krize nema, upozorio je ekonomski analitičar Guste Santini. Koronavirus ozbiljno prijeti hrvatskom gospodarstvu, dodaje, sada će se posebno pokazati koliko je loše oslanjanje na turizam, a mi nikako da od vlade i oporbe čujemo koje mjere će poduzeti.

03.11.2018. (13:00)

Ekonomski analitičar i slobodni mislilac Guste Santini o ekonomiji, svijetu i utjecaju svijeta na nas malene: ‘U Hrvatskoj postoji dovoljno svega da nam bude bitno bolje’. (Ali zašto tupavog Petra Vlahova puštaju da razgovara s pametnim ljudima?!) [video_icon]

21.01.2018. (12:30)

[hail]

Santini: Ne umanjujte PDV, povećajte neoporezivi dio dohotka

“Činjenica je da u RH postoji tržišna država – ako se smanji PDV nemamo pravo tražiti od prodavača da za taj iznos smanji cijenu. Ako smanjite PDV, to je jasan signal stranoj konkurenciji da još više dolazi u Hrvatsku. Kako je hrvatsko gospodarstvo inferiorno vjerojatno će doći do smanjenja radnih mjesta… Porezni sistem mora poštivati ciljeve nacionalnog gospodarstva. Ako govorim o porezu, govorim o tečaju nacionalne valute i o kamati. PDV je porez budućnosti zato jer tržišnu državu karakterizira njezin suverenitet na njezinom području, a EU to želi izmijeniti. Gospodo, umjesto smanjenja PDV-a sa 25 na 24% – povećajte neoporezivi dio dohotka“, poručuje vladi profesor Guste Santini. HRT

18.11.2017. (21:51)

Život u ekonomiji

Santini: Kad date lemozinu, to je također porez

“Moji su interesi široki, ali ono u čemu sam dao najviše, što i literatura potvrđuje, to su porezi. Imam potpuno nov pristup porezu… Po toj mojoj metodologiji, objašnjavam zašto je Hrvatska gubitnik, a Njemačka – odnedavno i Slovenija – dobitnik porezne politike. Gledajte, ja sam napisao dodatak, kako socijalni nauk crkve može biti rješenje, ali u izvornom određenju ljubavi i opraštanja, ali ne političke institucije, što je crkva. Ne znam baš vode li crkve toliko računa o ljudima osim kao o poreznim obveznicima, dobrovoljnim ili nedobrovoljnim, svejedno. Jer svako je davanje bez prava protučinidbe porez. Kad date lemozinu, to je također porez…”, piše ekonomist Guste Santini. Jutarnji

28.12.2016. (18:13)

Nikome se ne gubi vlast

Santini: Hrvatskoj treba restrukturiranje proračunskih rashoda

“Bilo bi logičnije da je Vlada za prvu polovinu 2017. planirala restriktivnije rashode. Ako se ostvari gospodarski rast na razini od 3,2 posto, polovinom godine može se izvesti rebalans proračuna, a njegovi rashodi u drugom dijelu godine mogu se povećati. Osnovno je to da Hrvatskoj treba restrukturiranje proračunskih rashoda. Dosadašnje vlade taj zahvat nisu htjele izvesti, a po svemu sudeći, to ne kani učiniti ni ova Vlada”, rekao je ekonomist Guste Santini za Novi list komentirajući Vladinu poreznu politiku. N1

11.11.2016. (21:09)

Uvijek može gore

Santini: Smjer je dobar, no reforma je morala biti hrabrija

“Unatoč tome što će imati kratkoročne troškove transformacije i svoj ‘mrtvi teret’, porezna reforma znači poboljšanje u odnosu na postojeći porezni sustav. No, premda ide u dobrom smjeru, reforma je trebala biti hrabrija”, rekao je Guste Santini, glavni urednik časopisa Ekonomija i šef tvrtke Rifin i zauzeo se za povrat zaštitne kamate na kapital. Zaštitna bi kamata imala dvojaku ulogu: sačuvala bi glavnicu poduzeća i povećala udjel vlastitog kapitala u strukturi financiranja investicija. Večernji

22.01.2016. (18:01)

"Kod mene on ima pozitivnu ocjenu"

Ekonomisti hvale Oreškovićev plan, ali strahuju od politike

“Gledajući u kakvoj je poziciji Hrvatska i koliko ima neiskorištenih resursa, kapaciteta i nezaposlenih ljudi, ovo je sve ostvarivo. Čak je i stopa rasta od tri posto premala. Ciljevi su zadovoljavajući, resursi objektivni, prepreka nema. Sve je na politici i sposobnosti Vlade da se to i ostvari”, kaže Ljubo Jurčić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu o prezentaciji novog premijera Tihomira Oreškovića. Ekonomist Guste Santini također podržava Oreškovićeve ciljeve opisane u prezentaciji, no primjećuje da se ona u potpunosti odnosila na gospodarstvo. “On ima pravo na svoje viđenje, no radi se o državi. Imamo pitanja vanjske politike, pitanje ljudskih prava i sve ostale elemente na koje se trebalo osvrnuti’, kazao je Santini. T-Portal

18.08.2015. (13:52)

Dao Bog

Santini: Privreda nam se događa, mi je ne projektiramo

Hrvatska ostvaruje rezultate za koje nije sama zaslužna, nego imamo komparativne prednosti, obalu koja je predivna i rentijerski je koristimo. Kao što nam turizam raste zapravo sam od sebe, tako je i poljoprivreda prepuštena sebi i propada. Nema okvirne koncepcije, kao ni pojedinačnih koncepcija, nego se bogomdane mogućnosti crpe takoreći dokle ide, komentira situaciju u zemlji nezavisni ekonomski analitičar Guste Santini. Novosti