Hrvatska je dobila 9 'gradova za mlade' iz kojih najperspektivniji neće bježati - Monitor.hr
29.03. (18:00)

Ima zemlje za mlade

Hrvatska je dobila 9 ‘gradova za mlade’ iz kojih najperspektivniji neće bježati

Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok od jučer su prvi hrvatski “gradovi za mlade”. Tu su titulu zaradili ispunjenjem brojnih kriterija u sklopu projekta “Grad za mlade”, stvorenog i realiziranog suradnjom državnih i javnih institucija te civilnog društva. U projektu ne prolazi nominalna podrška mladima, nego konkretni koraci Primjerice, u gradu mora postojati centar za mlade, grad mora imati usvojen lokalni program stambenog zbrinjavanja u čijem su fokusu mladi, grad mora nuditi i stipendije za deficitarna zanimanja, sufinancirati međunarodnu mobilnost mladih, stvoriti uvjete za skrb o ginekološkom zdravlju, (su)financirati formalne i neformalne obrazovne sadržaje usmjerene mladima… piše Dora Kršul za Telegram.


Slične vijesti