Hrvatska među rekorderima EU po trošenju na državnu birokraciju - Monitor.hr
14.03.2018. (09:34)

Atentat na samog sebe

Hrvatska među rekorderima EU po trošenju na državnu birokraciju

Hrvatska prednjači u EU po izdvajanju za državnu administraciju i policiju, a zaostaje u izdvajanju za socijalnu zaštitu, obrazovanje i zdravstvo, pokazuju najnoviji podaci Eurostata. Dakle, za usluge javne uprave, koje pokrivaju izvršna i zakonodavna tijela središnje i lokalne vlasti, Hrvatska izdvaja čak 8,8 posto BDP-a dok je prosjek EU-a šest posto, a najmanje u Bugarskoj (2,7% BDP-a), Irskoj (3,7%) i Litvi (4,1%). Za socijalnu zaštitu (mirovine, pomoć za osobe s invalidnošću, socijalne naknade, naknade za nezaposlene i dječji doplatak) odlazi 14,7 posto BDP-a dok zemlje EU-a u prosjeku izdvajaju 19,1 posto BDP-a. Za naknade za nezaposlene Hrvatska izdvaja svega 0,5 posto BDP-a, što je tri puta manje od prosjeka EU-a. Seebiz


Slične vijesti