Istraživanje: Dobro je imati konkretan cilj u životu, jer to odgađa smrt - Monitor.hr
09.06.2019. (17:30)

The meaning of life

Istraživanje: Dobro je imati konkretan cilj u životu, jer to odgađa smrt

Ako u životu imate čvrsti cilj i svrhu, to je korisno i za mentalno i za tjelesno zdravlje. Postoji nekoliko razloga zašto život sa svrhom može produljiti životni vijek. Dosadašnja istraživanja pokazala su da veće blagostanje i svrsishodno življenje smanjuju aktivaciju gena koji potiču upale u tijelu. Dakako, kronična i po život opasna bolest može potaknuti ljude da imaju niži životni cilj, što su istraživači uzeli u obzir prilikom analize rezultata. Telegram


Slične vijesti