Kako je imperijalizam oblikovao svijet pod izgovorom "civilizacijske misije" - Monitor.hr
18.09. (19:00)

Krvavi dragulji u kruni

Kako je imperijalizam oblikovao svijet pod izgovorom “civilizacijske misije”

Bitno je naglasiti razliku između imperijalizma i kolonijalizma. Kolonijalizam je praksa dominacije, podčinjavanja jednih ljudi drugima. Kao i kolonijalizam, i imperijalizam uključuje političku i ekonomsku kontrolu nad ovisnim teritorijem. Međutim, kod kolonijalizma dolazi do preseljenja populacije na nov teritorij na kojem doseljenici održavaju politički savez i ostaju lojalni zemlji podrijetla. U biti, imperijalizam upućuje na odnos između države koja provodi kontrolu i društva koje ima malu ili nikakvu moć, što se u teoriji međunarodnih odnosa opisuje kao odnos “centra” i “periferije”. To je pogled na svijet koji imaju kolonizatori i imperijalisti: “centar” širi svoju političku, ekonomsku i kulturnu moć te eksploatira države i društva na “periferiji”. Cilj imperija je proširiti svoju kulturu, uglavnom negirajući kulturu drugih, i to na temelju stava da je njihova kultura superiornija i da se može svuda primijeniti. Aljazeera 


Slične vijesti