Kako je New York utjecao na glazbu Varèsea i prozu Dos Passosa? - Monitor.hr
06.05.2017. (11:18)

Zvuci grada

Kako je New York utjecao na glazbu Varèsea i prozu Dos Passosa?

John Dos Passos i Edgar Varèse su stvorili djela koja su uhvatila dušu njihovog usvojenog grada, kanalizirajući njegove vibracije, ritmove i žamor. New York je preobrazio estetski opseg i vizionarsku ambiciju njihove umjetnosti. Dos Passosov roman Manhattan Transfer iz 1925. bio je panoramska montaža scena iz New Yorka koja je uhvatila popularnu maštu i podarila mu prvi komercijalni uspjeh. Varèseov prvi orkestralni komad u New Yorku, Amériques iz 1926., također je bio monumentalan u gradnji i svojim organiziranim zvukom odavao utjecaj okruženja, piše Guardian o u utjecaju New Yorka na dva velika umjetnika sa početka dvadesetog stoljeća.


Slične vijesti