Kako se formira cijena goriva u Hrvatskoj - Monitor.hr
07.07.2022. (11:00)

Da si sami znamo izračunati

Kako se formira cijena goriva u Hrvatskoj

Svaka benzinska postaja u Hrvatskoj može imati svoju cijenu. Čak, cijene se mogu mijenjati i nekoliko puta dnevno. No, iako naftne kompanije mogu slobodno formirati cijene, što bi zapravo značilo da bi cijene benzina i dizela na benzinskim postajama mogle biti značajno različite, to je de facto nemoguće. Zašto? Zato što naftne kompanije i dalje koriste staru formulu izračuna maloprodajne cijene. Tu formulu koristi i Vlada u Uredbi koju je donijela kako bi ublažila značajan rast cijena goriva. Ta je formula propisana Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Tu Uredbu je Vlada nekoliko puta mijenjala kako bi intervenirala i spriječila značajan rast cijena koji se dogodio zbog rata u Ukrajini. Zato je potrebno pratiti kako se ta Uredba mijenja i dopunjuje. Savjeti


Slične vijesti